Klapy dymowe

Do ponad 90% śmiertelnych wypadków podczas pożaru nie dochodzi w wyniku bezpośredniego narażenia na płomienie jako takie, ale jest skutkiem wydzielania się trujących gazów i tlenku węgla. Dlatego też instalacje odprowadzania dymu i temperatury stanowią istotny składnik ochrony przeciwpożarowej i służą ochronie życia ludzkiego i wartości materialnej. W przypadku pożaru zamknięte pomieszczenie zostaje całkowicie wypełnione dymem i trującymi gazami, co uniemożliwia ewakuację, a panująca wewnątrz temperatura dość często narusza w znacznym stopni, będą niszczy konstrukcję budynku.
Klapy dymowe - informacje

Oferowane produkty

 • Klapy dymowe wolnostojące

  Klapy dymowe wolnostojące

  Klapa dymowa DYMKLAP jedno lub dwuskrzydłowa składa się z aluminiowej ramy klapy z konstrukcją łukową, na której rozpięty jest poliwęglan.

 • Klapy dymowe montowane w pasmach świetlnych

  Klapy dymowe montowane w pasmach świetlnych

  Klapa dymowa może być montowana w każdym rodzaju pasma świetlnego, jej kształt odpowiada kształtowi pasma lub jego połaci.

 • Sterowanie pneumatyczne

  Sterowanie pneumatyczne

  Elementem wykonawczym mechanizmu pneumatycznego jest siłownik pneumatyczny zasilany CO2 pochodzącym z naboi sprężonego CO2 o masie zależnej od rozmiarów...

 • Sterowanie elektryczne

  Sterowanie elektryczne

  Stosowanie mechanizmu elektrycznego jest ograniczone parametrami siłownika elektrycznego. Siłownik elektryczny stosuje się do wymiaru klapy 1500/2500 mm