Pasma świetlne

Pasma świetlne wykonane są w celu doświetlenia światłem naturalnym dużych obiektów, takich jak hale przemysłowe, magazyny, wiaty. Najczęściej stosowane są pasma świetlne z płyt poliwęglanowych SRO lub NRO. Pasma świetlne zapewniają optymalne doświetlenie przestrzeni wewnątrz budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia energii elektrycznej. Stosowane są zarówno na dachach krytych papą bądź membraną, jak i płytami warstwowymi. Najczęściej montowane są wzdłuż kalenicy, symetrycznie po obu jej stronach. Na dachach krytych papą możliwe jest również dowolne ich usytuowanie w połaci dachu przy zastosowaniu podstawy o odpowiednio dobranej wysokości.
Pasma świetlne - informacje

Oferowane produkty