Wentylacja dla palarni kawy

Wentylacja dla palarni kawy

Dodano: 30 sierpnia 2019

Zapach świeżo jest powszechnie uwielbiany. Jest on na tyle atrakcyjny, iż bardzo często wykorzystywany jest jako element poprawiający wyniki sprzedaży w sklepach czy nawet nieruchomości na rynku wtórnym. Jednak bardzo wysoka intensywność aromatu oraz ciepło jakie wytwarzane jest podczas palenia kawy jest problemem, z którym palarnie kawy muszą sobie poradzić.

Problem ogromnych ilości ciepła podczas pracy w palarniach kawy nasila się szczególnie w miesiącach letnich oraz w ciągu 72 godzinnego procesu prażenia, kiedy wewnątrz następuje znaczny wzrost tlenku węgla. Aby możliwe było odprowadzenie tak ogromnych mas ciepła oraz tlenku węgla, konieczne jest zastosowanie odpowiednio wydajnych systemów wentylacji.

Chłodzenie wyparne

W budynkach o dużych powierzchniach, gdzie następują znaczne wzrosty temperatur, dość dobrze sprawdza się chłodzenie wyparne. Jest to rozwiązanie bardzo wydajne, a jednocześnie nie zwiększające poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Warto dodać, iż wentylacja przy wykorzystaniu chłodzenia wyparnego to również rozwiązanie energooszczędne. 

Chłodzenie wyparne to bardzo skuteczny sposób chłodzenia w każdych warunkach pogodowych, a jego efektywność wzrasta wraz z temperaturą otoczenia (czyli dokładnie wtedy kiedy jest najbardziej potrzebna).

Przemysłowe klapy przewietrzające

W budynkach o charakterze przemysłowym, tj. palarnie kawy gdzie występują wysokie temperatury, zagrożenie pożarem jest bardzo wysokie. Zastosowanie odpowiednich systemów przewietrzania i oddymiania stanowi zatem bardzo istotny element wyposażenia budynku.

Do najważniejszych zadań systemów przewietrzania należy:

  • Zapewnienie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych
  • Zmniejszenie ryzyka utraty lub uszkodzenia produkcji lub zapasów
  • Zapewnienie większej widoczności w celu zidentyfikowania źródła ognia, a w konsekwencji usprawnienie gaszenia

Dobrze zaprojektowany system wentylacji powinien być w stanie utrzymać wolne od dymu warunki ucieczki, aby umożliwić ewakuację budynku przy minimalnym ryzyku wdychania dymu. Sprawny system wentylacji to przede wszystkim odpowiednie zastosowanie klap oddymiających oraz poprawna konfiguracja niezbędnych elementów sterujących.

Warto zauważyć, iż szybkie rozprzestrzenianie się ognia jest większe w magazynach wysokiego składowania (ogień znacznie szybciej rozprzestrzenia się na wysokich regałach).

Podsumowanie

Wysokie poziomy temperatury, odpowiednia jakość powietrza oraz zagrożenia pożarowe to problemy, którym sprostać musi wiele dużych budynków przemysłowych, takich jak palarnie kawy. Dobrze zaprojektowane system chłodzenia oraz wentylacji stanowią kluczowy element prawidłowego ich funkcjonowania.

Nasza firma dostarcza rozwiązania dopasowane do indywidualnych warunków oraz charakteru budynków przemysłowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Tel.: 61 811 57 52, 61 652 21 35

Pobieranie pliku
Wpisz Hasło