Sterowanie elektryczne

Stosowanie mechanizmu elektrycznego jest ograniczone parametrami siłownika elektrycznego. Siłownik elektryczny stosuje się do wymiaru klapy 1500/2500 mm; może on zapewniać jednocześnie oddymianie i/lub przewietrzanie. Oddymianiem nadzoruje centrala sterowania oddymianiem, która jest podłączona do czujek dymowych lub z centrali SAP.

Sterowanie elektryczne

Opcja wentylacji w elektrycznym systemie oddymiania

Siłowniki elektryczne zębatkowe służą również do wentylacji, mają za zadanie otwarcie klap dymowych do pozycji "przewietrzanie". Sterowanie jedną lub kilkoma klapami oddymiającymi odbywa się za pomocą przycisku do wentylacji. Możliwe jest zastosowanie centrali pogodowej, która zapewnia zamknięcie klap w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

sterowanie-elektryczne

Elementy układu elektrycznego systemu oddymiania

Siłowniki elektryczne zębatkowe do oddymiania i/lub wentylacji - wykorzystywane są jako elementy napędowe w klapach oddymiających. Dodatkową ich zaletą jest możliwość zastosowania jednego siłownika dla dwóch funkcji (oddymianie, przewietrzanie). Wadą jest ograniczony zakres stosowania.

Centrale sterowania oddymianiem - ich zadaniem jest sterowanie oddymianiem. Mają za zadanie uruchomić urządzenia elektryczne systemu oddymiania na podstawie sygnału pochodzącego z termicznych lub optycznych czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy gazowych lub z centrali SAP.

sterowanie-elektryczne2

czujka-dymowa

Czujka dymowa - przeznaczona jest do wykrywania pożaru w jego początkowym stadium. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania.

 
przycisk-oddymiania

Przycisk alarmowy oddymiania (ROP-ręczny przycisk oddymiania) - służy do ręcznego alarmowego otwarcia klap oddymiających. Współpracuje z elektryczną centralą oddymiania.

 

 

 

 

 

Pobieranie pliku
Wpisz Hasło