Urządzenia montowane w pasmach świetlnych

Pasma świetlne można wyposażyć w kwatery otwierane tzw. klapy, które mogą służyć do przewietrzania lub oddymiania lub oddymiania z przewietrzaniem.

Urządzenia montowane w pasmach świetlnych

Przewietrzanie - klapa ERAIR-L

klapa-erair-l

Pasma świetlne mogą być wyposażone w kwatery otwierane zapewniające przewietrzanie pomieszczenia.

Klapy przewietrzające w paśmie wykonuje się w wymiarach odpowiadających modułom przęseł pasm świetlnych (np. w pasmach o rozstawie profili konstrukcyjnych A=1060, montuje się klapy o szerokości 1000mm); długość klapy jest ograniczona przez długość rozwinięcia świetlika (w przypadku pasm łukowych), przez długość połaci świetlika (w przypadku pasm trójkątnych) lub przez światło podstawy świetlika (w przypadku pasm płaskich); standardowo wykonywane są klapy o długości od 2000 do 2500mm. Funkcja przewietrzania zapewniona jest siłownikami elektrycznymi 230V lub mechanizmami śrubowymi.

Sterowanie klapami odbywa się poprzez centralkę sterującą. Istnieje możliwość podłączenia klap do czujki pogodowej, odpowiadającej za automatyczne zamknięcie klap przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Oddymianie - klapa DYMKLAP - Ł

 

klapa-dymklap-l

Zamontowane w pasmach świetlnych klapy dymowe zapewniają funkcję oddymiania w przypadku pożaru. Klapy dymowe w paśmie wykonuje się w wymiarach odpowiadających modułom przęseł pasm świetlnych, jednakże podstawowym wyznacznikiem jest w tym przypadku wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Oddymianie odbywa się za pomocą siłowników elektrycznych 24V lub siłowników pneumatycznych z termowyzwalaczem.

Uruchomienie układu napędowego klap następuje w dwojaki sposób:

- automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego
- ręcznie przy użyciu alarmowej skrzynki sterowniczej

 

Oddymianie + przewietrzanie

 

oddymianie-przewietrzanie

Klapy dymowe w pasmach z napędem pneumatycznym mogą być wykonywane w wersji dwufunkcyjnej - po wyposażeniu w dodatkowy siłownik elektryczny mogą być wykorzystywane do celów wietrzenia.

Korzystanie z funkcji przewietrzania nie blokuje systemu oddymiania, przy czym funkcja oddymiania jest funkcją nadrzędną.

Klapy dymowe z napędem elektrycznym, mogą jednocześnie pełnić funkcję przewietrzania bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń.

 
Pobieranie pliku
Wpisz Hasło