Wymiana świetlików

Sprawna i bezpieczna realizacja

Ermont posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu zleceń wieloetapowych, o dużym stopniu złożoności, w których najważniejszą sprawą jest organizacja i koordynacja współpracy brygad wykonujących poszczególne etapy.

Realizacja zlecenia kilkuetapowego polega najczęściej na wykonaniu następujących czynności:
- demontaż świetlika
- produkcji i dostawy na plac budowy materiałów i urządzeń do montażu
- montaż nowego świetlika

Z uwagi na to, iż zwykle prace wykonuje się na dachach budynków, w których nieprzerwanie pracują ludzie (hale produkcyjne, w których z przyczyn technologicznych, nie można przerwać procesu produkcji), ww. etapy należy przeprowadzić w sposób ściśle zsynchronizowany, gwarantujący bezpieczeństwo ludziom i urządzeniom, znajdującym się w budynkach.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej realizacji zlecenia, pracownicy firmy Ermont korzystają ze specjalnego, zaprojektowanego przez technologów, urządzenia do demontażu konstrukcji istniejących naświetli oraz z systemu plandek ochronnych, które uniemożliwiają przedostanie się gruzu z demontażu do wnętrza hali oraz ewentualnych opadów atmosferycznych podczas montażu nowych elementów.

Technologia

Podczas montażu nowych naświetli, ERMONT albo korzysta z istniejących cokołów, wyrównują je w razie potrzeby, albo też – jeśli wymaga tego sytuacja – stosuje dodatkowe podstawy stalowe, które opierza i ociepla papą termozgrzewalną. Z uwagi na to, iż podczas wymiany naświetli, Inwestor często decyduje się na remont dachu, ERMONT przejmuje funkcję Generalnego Wykonawcy i zapewnia tym samym kompleksową obsługę inwestycji, korzystając z pomocy sprawdzonych firm monterskich różnych specjalności. Odciąża w ten sposób Inwestora od obowiązku poszukania, zatrudnienia i rozliczenia kolejnych podwykonawców.

Przykładowe realizacje

1. Pasma świetlne na halach Zakłdów Techniki Próżniowej TEPRO w Koszalinie
2. Pasma świetlne na halach Zakłdów Chemicznych Organiki – Azot S.A. w Jaworznie
3. Pasma świetlne na halach firmy PRIMBOX we Wrocłwiu
4. Pasma świetlne na halach firmy PILKINGTON IGP w Szczecinie
5. Pasma świetlne na halach firmy CLM Garstka i Wspólnicy we Wrocławiu
6. Pasmo świetlne na hali firmy Elda - Eltra w Szczecinku
Pobieranie pliku
Wpisz Hasło